Не сонувај соништа

Надворешни активности | Јане Чаловски | Изложба „Не сонувај соништа“ | во организација на Art Collection Telekom | Модерна Галерија Љубљана | 24.05 – 17.09.2023

Don’t Dream Dreams е изложба која претставува избор на дела од Art Collection Telekom како апел да не се засолнуваме во соништата пред големата закана за демократијата, состојбата на нашата планета и страшната војна во срцето на Европа.

Во своите дела, уметниците разоткриваат навестувања и совети како да се доживее сложената и контрадикторна реалност со диференцирано разбирање. Притоа, тие даваат насоки кои можат да бидат основа за преземање на акции и дела кои се итно потребни за надминување на овие кризи на промислен и мудар начин.

Уметници вклучени во изложбата: Sasha Auerbakh, Yane Calovski, Danica Dakić, Aleksandra Domanović, Kyriaki Goni, Petrit Halilaj, Pravdoliub Ivanov, Ali Kazma, Luka Kedžo, Eva Kot'átková, Maria Kulikovska, Marek Kvetán. Piotr Łakomy, Hortensia Mi Kafchin, Ciprian Mureşan, Paul Neagu, Paulina Ołowska, Roman Ondak, Agnieszka Polska, Stepan Ryabchenko, Slavs and Tatars, Marko Tadić, Iza Tarasewicz, Krassimir Terziev, Martina Vacheva

https://www.art-collection-telekom.com/en/exhibitions/dont-dream-dreams-moderna-galerija-ljubljana

https://www.mg-lj.si/en/exhibitions/3747/exhibition-donot-dream-dreams/