Хип - хоп проект: инспирирање заедници

Едукација | P4CA – Partnership for Creative Apprenticeships Project | Хип - хоп проект: инспирирање заедници Ѓорѓи Пулевски | 1 јули, 2020

Проектот Хип хоп: Инспиративни заедници започна во јуни 2020 година како дел од јавната програма на Социо-културниот простор Центар-Јадро поддржан од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија и Министерството за култура на Република Северна Македонија.

Во последните 20 години, хип хоп-от се разви во транс-глобално искуство во скоро секоја индустријализирана нација во западниот свет. Од неговото раѓање во 70-тите и до денес, тој останува верен уметнички режим кој ни овозможува да ја исфрлиме нашата болка, љубов, стравови, фрустрации, бунтовна енергија и жедта за правда и моќ. Хип хоп културата историски служеше да им дава глас на безгласните, да издлаби простор за слободно изразување и да создаде нови идентитети. Некои од најзабележителните аспекти на хип хоп културата се нејзините пораки за подигнување, споделените лекции, карактеристичните начини на конструирање знаење и активната потрошувачка на културата. Поради огромната широчина на неговиот дострел, хип хопот произведе и негува различни гласови, стилови, мислења и употреби. Но, во таа динамика, особено со нејзината глобална популарност и последователната комодификација, хип хоп културата ризикува да ги изгуби вредностите што го сочинуваа толку долго време - нејзиниот акцент на маргиналниот ангажман на младите, испрашувањето на авторитетот и подигањето на свеста.

Прочитајте повеќе на:

https://www.p4ca.eu/hip-hop-project-inspiring-communities/?fbclid=IwAR351bhrTv4tdbykSl4v-AxfoydrT_mrqCRbACK9ee0LfKtrpuuIB1EIF04