Мапирање и развој на профилот на менторство во креативните индустрии во Македонија

Едукација | P4CA – Partnership for Creative Apprenticeships Project | Мапирање и развој на профилот на менторство во креативните индустрии во Македонија Доротеј Нешовски, Јасмина Билаловиќ, Драган Христов | 1 јули, 2020

Мапирање и развивање на профилот на ментор во креативните и културните индустрии, во Северна Македонија

Независната сцена за уметност и култура во Северна Македонија, вклучително и креативните индустрии, е мала, но жива сцена што ги следи првите чекори и можности во однос на програмите за обука на стручно менторство. Како дел од проектот Партнерство за креативно учење (P4CA), Проектен простор Прес ту егзит разви програма што применува нови модели за поддршка на испорака на квалитетни и ефективни практиканти во креативните и културните индустрии, преку градење на вештини на ментори за обука.

Како дел од нашиот проект разговараме со различни лица во секторот на креативни индустрии. Проследивме три иновативни индивидуалци кои работат во областа на уметноста и културата, кои ја редефинираат улогата на ментор тренер. Во оваа статија би сакале да ве запознаеме со нивната работа, како и да понудиме дефиниција за тоа што ментор во креативниот културен сектор во Македонија денес.

https://www.p4ca.eu/apprentice-coach-cci-in-north-macedonia/?fbclid=IwAR2rh9dPil8rcWekm_ZkxrRs6M0veQYuJdyBq8XOyWoJtXYAQVhI6WAZIvk