Претставување на Јане Чаловски

Надворешни активности | Јане Чаловски | Art House Chanel | 8 јануари 2020 година

Art House е проект кој сака да изгради мост на комуникација и дијалог помеѓу локалната сцена и придонесот на меѓународните ликови од уметноста и културата.

Art House Chanel претставува 40-минутни интервјуа со протагонисти на уметничката сцена во земјите од Југоисточна Европа - Анри Сала, Билјана Џурчевиќ, Бригита Антони, Дриант Зенели, Флака Халити, Нада Прља, Шејла Камериќ, Селма Селман, Сокол Беќири, Јане Чаловски.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2kTM5qBZ891Ev420HqYkjMDg3Q68wgGOGz55anpe3BFJMomaegatds2H8&;v=RTfi4iqDqqY&feature=youtu.be