За кураторските и уметнички методологии / CrossSections

Предавања и презентации | CrossSections: За кураторските и уметнички методологии| Презентација на Јане Чаловски | Konstfack - University of Arts, Crafts and Design, Стокхолм | 28 јануари - 1 февруари 2019 година

Презентација на Heba Y. Amin, Јане Чаловски, филмски проекции на Basak Senova, и дискусија водена од Björn Norberg  како дел од Konstfack Истражувачка недела 2019.

Презентација на Јане Чаловски на истражувачкиот проект "Недисциплиниран архив / поранешен град" на истражувачката недела 2019 на Констфак, во рамки на сесијата посветена на Кураторските и уметничките методологии во контекст на CrossSections - интердисциплинарнaта платформа, се однесува на размисли за уметничко истражување, дијалозите и продукцијата што се одразува на "процесот" во форма на отворен формат, со цел да се артикулираат критички реакции на политичките, економските и социјалните нарушувања со кои се соочуваме денес.

CrossSection, проект куриран од Башак Шенова, произлезе од потребата да се предизвика "статусот кво" во политичкиот спектар и да се поддржат нови ефективни и критички форми на дискурзивни и уметнички продукции.

Konstfack Research Week 2019 е организиран од Konstfack Research и докторскиот студии комитет (FFU), конципиран и координиран од Magnus Bärtås и Magnus Ericson.

http://basaksenova.com/crosssections/