Претставување на Јане Чаловски

Надворешни активности | Јане Чаловски | Art House Chanel | 8 јануари 2020 година

Art House е проект кој сака да изгради мост на комуникација и дијалог помеѓу локалната сцена и придонесот на меѓународните ликови од уметноста и културата.

Art House Chanel претставува 40-минутни интервјуа со протагонисти на уметничката сцена во земјите од Југоисточна Европа - Анри Сала, Билјана Џурчевиќ, Бригита Антони, Дриант Зенели, Флака Халити, Нада Прља, Шејла Камериќ, Селма Селман, Сокол Беќири, Јане Чаловски.

Хибридни институции за хибридна култура

Надворешни активности | Јане Чаловски  | ЈАДРО Асоцијација на независната културна сцена | Хибридни институции за хибридна култура  | 15 декември, 2020

ЈАДРО Асоцијација на независната културна сцена прeтставува

Јавна дискусија со Филип Хорст (KUNSTrePUBLIK & ZK/U, Berlin), Марко Клаусен (Princess Gardens and Neighborhood Academy, Berlin), Елена Велјановска (Disruption Network Lab, Berlin) и Јане Чаловски (Јадро, Скопје).

Хип - хоп проект: инспирирање заедници

Едукација | P4CA – Partnership for Creative Apprenticeships Project | Хип - хоп проект: инспирирање заедници Ѓорѓи Пулевски | 1 јули, 2020

Проектот Хип хоп: Инспиративни заедници започна во јуни 2020 година како дел од јавната програма на Социо-културниот простор Центар-Јадро поддржан од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија и Министерството за култура на Република Северна Македонија.

Недисциплинирано: Градење на архив / E padisiplinuar: Ndërtimi i një Arkivi

Секогаш кога ќе доживееме загуба на нешто кое е поврзано со нашата заедничка историја, било да е документ, градба или личност, чувствуваме дека го губиме тлото и во сегашноста и за иднината. Тоа е чувство кое вознемирува, збунува и крајно исцрпува. Згора на тоа, идеологијата на паметењето и архивирањето е чувство кое е силно присутно дури и во отсуство на вистинска архива (во случај истата да е уништена), што придонесува сите дејства на уметничката продукција околу архивското да бидат предизвикувачки.

Клучното прашање што се појавува во моето уметничко истражување е на кој начин да се употребат како алатки фрагментацијата, дисконтинуитетот и непредвидливоста за реконтекстуализирање на знаењето од еден архив.