Презентации на Тјаша Калкан и Антонис Питас

Резиденциска програма | Тјаша Калкан и Антонис Питас | Взаемно поле на културната меморија | ЦАЦ, Мобилна галерија | 11 јуни , 2019 

Презентација на уметниците Тјаша Калкан од Хрватска и Антонис Питас од Холандија/Грција како дел од уметничките резиденции реализирани во рамки на меѓународниот проект „Взаемно поле на културната меморија“

Работата на Антонис Питас се карактеризира со историска свесност но истовремено и со осврт на современите општествени и политички прашања. Повеќе набљудувач отколку активист, Питас ги истражува темите како што се безбедноста и контролата, економските кризи и начините на отпор, насилството и вандализмот. Неговата контекстуална чувствителна практика чија фокусна точка е насочена кон таргетирање на моменти како гестови на јавно незадоволство, немир или едноставно потреба за изразување на лична креативност. Делата на Питас се инсталации изработени во различни медиуми и просторни прилагодувања кои обезбедуваат контекст за интерпретација. Појдовна точка за неговиот резиденцијален престој во Скопје е неговиот проект “Хибрид 2018”, во кој тој третира прашања поврзани со јавниот простор и позициите на моќ и одговорност во контекст на градот Скопје.

Взаемно поле на културната меморија

Меѓународен проект | Взаемно поле на културната меморија | Партнерски организации: Проектен простор Прес ту егзит, Loose Associations (Слободни врски), Санс енд старс | Македонија, Хрватска, Холандија, 2019 

(Не)дисциплинирано:   Градење на архива - програма продуцирана во контекст на меѓународниот проект „Взаемно поле на културната меморија“

Меѓународен симпозиум Еј, што имаме да изгубиме? Архивирањето како колективен чин на отпор, 31ви мај - 1ви јуни 2019; Уметничка резиденција 29ти мај - 14ти јуни 2019; Изложба - Музеј на современа уметност, Скопје 31ви мај - 7ми јуни, 2019; Мобилна галерија – Центар за современи уметности Скопје 10ти јуни - 15ти јуни, 2019

Меѓународниот симпозиум, уметничка резиденција и изложба во рамки на „(Не)дисциплинирано: Градење на архива“ - едногодишната курирана програма на Проектниот простор Прес ту егзит обмислена во рамки на меѓународниот проект „Взаемно поле на културна меморија“ 31ви мај - 21 јуни, 2019 Скопје, Република Северна Македонија

Меѓународниот проект „Взаемното поле на колективната меморија“ се однесува на етиката на културното наследство и капацитетот на уметничките практики да раздиплат новите односи и разбирања на историјата. Програмата на Проектниот простор Прес ту егзит, покрај дводневниот симпозиум - разбран како еластичен и перформативен модел на презентација на содржини - ќе вклучува и уметничка резиденција и изложба. Фокусот на сите активности се колективните процеси, политики, алатки и технологии за архивирање, со истражување на граѓанските стратегии за преземање одговорност за заедничкото културно наследство и иднината на взаемната меморија.

Еј, што имаме да изгубиме? Архивирањето како колективен чин на отпор

Меѓународен симпозиум и изложба Еј, што имаме да изгубиме? Архивирањето како колективен чин на отпор | Музеј на современа уметност Скопје | 31 мај - 1 јуни 2019 

 На 31 мај и 1 јуни во Музејот на современата уметност во Скопје ќе се одржи Меѓународен симпозиум и изложба во органиација на Здружението за современа уметност и кураторски практики „Проектен простор Прес ту егзит“.

Наслов на симпозиумот е „Еј, што имаме да изгубиме? Архивирањето како колективен чин на отпор“. Покрај симпозиумот ќе биде отворена и изложба, која ќе биде достапна за јавноста од 31 мај до 7 јуни 2019 во МСУ.

Потребата да се реализира еден ваков симпозиум во Скопје, меѓународно реномираните уметници Јане Чаловски и Христина Иваноска од Прес ту егзит причините ги бараат во инцидентот од 21 април 2017 година, кога пожар го уништи Завод за урбанизам и архитектура во Скопје. Лоциран во неколку бараки од 60-тите години, во заводот беше сместена архивата за реконструкцијата на пост-земјотресно Скопје (1963). Архивата на заводот, која содржеше планови, меморандуми, извештаи, брошури, книги, урбанистички студии и макети значајни за македонскиот идентитет, веќе лошо оштетена од пламен, чад и вода, беше оставена во руините на заводот и изложена на случајните минувачи.

Методологија во колаборативната пракса

Предавања и презентации | Христина Иваноска | Методологија во колаборативната пракса: во разговор со студенти на Универзитетот за применети уметности Ангелланд, Виена | Музеј на современа уметност Скопје | 9 април 2019 година

Христина Иваноска (ко-основач на Press for Exit и PhD кандидат, Академија за ликовни уметности во Виена) се сретне со учениците на проф. Ева-Марија Штадлер на Универзитетот за применети уметности - Ангелланд, Виена, за да дадат турнеја и да зборуваат за изложба "Јане Чаловски и Христина Иваноска: епилог (облик на аргумент)", како и решавање на тековните социо-политички и културни услови во Македонија; со учество на Џени Тишер (Kunst und Wissenstransfer, Angewandte) и Бојана Јанева Шемова (Куратор, МЦА Скопје).