Скршено

Надворешни активноста | Христина Иваноска | групна изложба „Скршено“ во рамки на Викенд на гордоста | 2 септември, 2020 година, Музеј на современата уметност Скопје

Во услови на сѐ поголемата закана од неолиберализмот, како и националистичките, хетеронормативни и маскулинистички/фалоцентрични идеали на единство, чистота, целосност, едноликост, успех и совршенство, СКРШЕНО се обидува да понуди квир перспектива втемелена врз претставата дека сме скршени на фундаментален и специфичен начин, и дека токму таа скршеност нуди можност за алтернативни политички хоризонти. Со изложбата сакаме да го истражиме концептот на скршеноста како одлучувачка позиција во рамките на поширокиот кураторски субјект за суровиот оптимизам.

Истражување за менторство во креативните индустрии во Македонија

Едукација | P4CA – Partnership for Creative Apprenticeships Project | Истражување за менторство во креативните индустрии во Македонија |  27 јули, 2020

Проследете ги резултатите од истражувањето за менторство во креативните и културните индустрии во Македонија.

Најдете повеќе информации за креативните и културните индустрии во земјите на партнерите организации на веб-страницата:

https://www.p4ca.eu/results/

 

Мапирање и развој на профилот на менторство во креативните индустрии во Македонија

Едукација | P4CA – Partnership for Creative Apprenticeships Project | Мапирање и развој на профилот на менторство во креативните индустрии во Македонија Доротеј Нешовски, Јасмина Билаловиќ, Драган Христов | 1 јули, 2020

Мапирање и развивање на профилот на ментор во креативните и културните индустрии, во Северна Македонија

Независната сцена за уметност и култура во Северна Македонија, вклучително и креативните индустрии, е мала, но жива сцена што ги следи првите чекори и можности во однос на програмите за обука на стручно менторство. Како дел од проектот Партнерство за креативно учење (P4CA), Проектен простор Прес ту егзит разви програма што применува нови модели за поддршка на испорака на квалитетни и ефективни практиканти во креативните и културните индустрии, преку градење на вештини на ментори за обука.

Поддршка со грант од Фондација за уметнички иницијативи

Соопштение | Проектен простор Прес ту егзит е добитник на грант од Фондацијата за уметнички иницијативи. 

Проектниот простор Прес ту егзит има чест да објави дека програмските активности за 2020 година ќе бидат реализирани со значајна поддршка од Фондацијата за иницијативи за уметност. Како признание на важноста на неговата работа, Проектен простор Прес ту егзит доби еднократен грант во состојба на итност, за општа оперативна поддршка во време на оваа глобална криза.