Еразмус + Стратешко партнерство - PC4A проект

Меѓународен проект | Еразмус + Стратешко партнерство - PC4A проект | Партнерски организации: Ринова, Проектен простор Прес ту егзит, Артерија, Регионална агенција за развој Сенек Пезинок, Културна индустрија за креативни кластери Пеци, Матарахуб | 2020

Ринова започна ново стратешко партнерство „Еразмус +“ - ПЦ4А - за промовирање на квалитетно и ефективно учење во доменот на креативните и културните индустрии.

P4CA е проект кој промовира заеднички искуства од повеќе организации: Ринова (ОК); Артерија, Полска; Регионална агенција за развој Сенек Пезинок (Словачка); Културна индустрија за креативни кластери Пеци (Унгарија); Матарахуб (Италија); и роектен простор Прес ту Егзит (Северна Македонија).

Новата креативна технологија и работните обрасци ги прават креативните индустрии атрактивни за младите луѓе. Сепак, постојат значајни, постојани бариери. Прашањата кои ги отвора овој проект се: Може ли да се најдат нови решенија за овие непривлечни предизвици? Во време кога Велика Британија се повлекува од ЕУ, P4CA ќе продолжи да дава поглед нанадвор за да се осврне на иновативните модели на школување во различни европски земји. Европскиот парламент ги идентификува Креативните индустрии како клучна улога како двигател на растот, придонесувајќи повеќе од кој било друг сектор во вработувањето на младите и се покажа како најотпорна за време на економската криза по 2008 година.

Лесна акумулација на капитал

Надворешна активност |  Сè што ни е заедничко, изложба курирана од Јованка Попова и Мира ГаќинаИнсталација и перформанс на Христина Иваноска „Лесна акумулација на капитал“ | Музеј на современата уметност - Скопје |  21. 12. 2019–01. 03. 2020

„Сè што ни е заедничко“ е колективно дело кое се појавува во време на состојба на несигурност во капитализмот и преку анализа на конкретни уметнички дела и практики, цели кон разоткривање на состојбите на прекаријатијатот во општествено-критички произведен дискурс и неговите манифестации. Капитализмот преку неговите авторитарни политики создава свет во кој структурите на моќ непоколебливо се на страна на богатите, угнетувајќи ги животите на обесправените и маргинализираните. Неолибералната култура изобилува со иновации и новини со тенденција да произведува капитал, но културата никогаш не била толку деградирана.

Предавање на Ариане Шпаниер

Предавања и презентации | Ариане Шпаниер - „Современиот дизајн и независните издавачки практики како глас на маргините“ | Крик – фестивал за критичка култура: КРИК 04: Човек без својства - политики на маргините | организирано од Контрапункт и Прес ту егзит | Чифте амам, Национална галерија, 22.11. 2019

Списанието Fukt во изминатите 20 години го истражува современиот цртеж. Низ годините има изградено богата архива на рачно цртани уметнички дела. Во последните изданија критички истражува теми како што се родот, текстот и зборовите во цртежот и системите. Предавањето на Ариане Шпаниер насловено како „Современиот дизајн и независните издавачки практики како глас на маргините“ ќе се фокусира на приказната за издавањето, паралелно на лична перспектива, како и на пошироката слика на создавањто траги, дизајнот и креативниот процес, пред се.

Wayside (перформанс кој допрва треба да се случи)

Надворешна активност |  Wayside (перформанс кој допрва треба да се случи) | изложба на Јане Чаловски и Христина Иваноска | Тобачна галерија, Љубљана, Словенија |  24. 10. 2019–22. 11. 2019

Замислена како кореографска инсталација, проектот се однесува на голем број извори вклучувајќи ја и теоријата за Отворена форма на Оскар Хансен, композицијата „Новара“ (1962) од американскиот композитор Ерл Браун и рекреацијата на облеката од скиците за кроење на Антоинет ван Ејк, млада студентка од Мастрихт во 1935 година. Чаловски и Иваноска ги истражуваат архивите на Вевар, зачувани од МСУМ + МГ во Љубљана, фокусирајќи се на корелацијата помеѓу практичната и концептуалната употреба на отворената форма, како и на нејзината идеја, во контекст на архивите, како форма на перформативно дејствување. Така, архивите на Вевар стануваат одраз на театарноста како начин на манифестирање на реалниот живот.