Друга Унгарија, друга Македонија? Критичка рурална уметност и субалтерна контрајавност

 

Недисциплинирани форми на знаење |  Кураторска резиденција |  Презентација на Каталин Ердоди |  Музеј на современата уметност Скопје |  13 декември 2018, 18 часот 

 

„Руралното не е ново. Руралното не е статично. Руралното не исчезнува. (...) Руралното е мноштво и е динамично, може да е поврзано или одделно од географијата, може да биде ментална рамка, одредена практика или заеднички идентитет. Тоа е заеднички поим кој не е прецизен. (...) Стремиме да ја преиспитуваме културната хегемонија на урбаното и заговараме, правејќи простор и време за да го разбереме руралното како место на и за културна продукција.“ Kathrin Böhm/Wapke Feenstra, Myvillages

CrossSections | Башак Шенова

Недисциплинирани форми на знаење |  Интернационален симпозиум „Кураторски размени“ |  Презентација на Башак Шенова |  Музеј на современата уметност Скопје |  5 декември 2018, 20 часот

На 5 декември (среда), со почеток во 20.00 часот во Музејот на современата уметност во Скопје, ќе се одржи презентација и разговор со Башак Шенова, кураторка и дизајнерка.

Во скопје таа ќе го претстави проектот Crossections, интердисциплинарна платформа за уметничките истражувања, дијалозите и продукцијата. Во текот на три години (2017-2019), со учество на 19 уметници, овој проект планира соработка со научници, уметници и културни работници, одржувајќи групни и јавни состаноци, работилници, изложби, претстави и разговори ќе се одржат во Виена, Хелсинки и Стокхолм.

Резиденциски престој на Каталин Ердоди

Кураторски резиденцијален престој |  Каталин Ердоди |  Проектен простор Прес ту егзит |  19 ноември -17 декември 2018

На покана на Проектниот простор Прес ту егзит, а во рамки на програмата „Иницијатива за кураторски гостувања“ од 19 ноември до 17 декември, 2018 год. во Македонија престојува Каталин Ердоди (1980, Дебрецен, Унгарија). Таа е кураторка, истражувачка и културна работничка активна во полето на современата уметност и перформанс од 2004 година. Нејзината пракса се фокусира на интердисциплинарни соработки, политички ангажирани уметнички и кураторски стратегии, експериментални перформативни формати и уметност во јавен простор, во широка смисла разбрана како општествен, архитектонски и дискурзивен простор. Таа живее и работи во Виена.

За време на нејзиниот престој во Скопје, Каталин Ердоди ќе направи истражување базирано на практика кое е дел од нејзините докторски студии. Нејзиното истражување се однесува на постсоцијалистичката рурална состојба во Унгарија и во другите поранешни социјалистички земји, вклучувајќи ја и Македонија, осносно социо-економските, политичките и културните процеси на трансформација во руралните средини, со политичка транзиција од крајот на 80-те / почетокот на 90-те како пресврта точка. Таа ги испитува хетерогените и фрагментираните реалности на руралните промени - особено фокусирајќи се на трансформацијата на земјоделската работа, руралната егзистенција и секојдневниот живот - со помош на уметнички и кураторски стратегии поврзани со јавната уметност, уметничкото истражување и социо-политичкиот ангажман.

Илузии на уметноста

Нови проектни продукции |  Проект „Илузии на уметноста“ на Доротеј Нешовски |  Проектен простор Прес ту егзит |  3 -14 декември 2018, 10-15.00 и 20-22.00 часот

„Илузии на уметноста“ на Доротеј Нешовски (1988, Скопје) е истражувачки проект кој се занимава со концептите за креативна спонтаност, ликовнa артикулација, социјална инклузија, педагогија и апстрахирање на релацијата галерија-публика-уметник.

„Илузии на уметноста“ се реализираше во рамки на програмата „Нови проектни продукции“ на Проектниот простор Прес ту егзит и резултира со серија на објекти/слики, дигитални отпечатоци, цртежи, фото-документација и ефемерни интервенции во простор. Доживеани од авторот како „урбани визуелни и ментални графички мапи“ каде паралелно коегзистираат авторовите искуства со луѓе, состојби, енергии, простори, и случки, тие се слоевито градени со колоритен графички интензитет. Визуелно провоцирајќи и комуницирајќи со гледачот, тие го насочуваат погледот истовремено навнатре кон интимниот, но истовремено и нанадвор кон урбаниот простор.