Методологија во колаборативната пракса

Предавања и презентации | Христина Иваноска | Методологија во колаборативната пракса: во разговор со студенти на Универзитетот за применети уметности Ангелланд, Виена | Музеј на современа уметност Скопје | 9 април 2019 година

Христина Иваноска (ко-основач на Press for Exit и PhD кандидат, Академија за ликовни уметности во Виена) се сретне со учениците на проф. Ева-Марија Штадлер на Универзитетот за применети уметности - Ангелланд, Виена, за да дадат турнеја и да зборуваат за изложба "Јане Чаловски и Христина Иваноска: епилог (облик на аргумент)", како и решавање на тековните социо-политички и културни услови во Македонија; со учество на Џени Тишер (Kunst und Wissenstransfer, Angewandte) и Бојана Јанева Шемова (Куратор, МЦА Скопје).