Музeј на женски приказни

Публикација | Христина Иваноска е ко-авторка на прокетот „Музеј на женски приказни“, како и авторка на корица и ко-авторка на ликовно и графичко обликување на истоимената публикација | Издавач: Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, Скопје | 31 мај, 2017 | Превземање на публикацијата: http://lokomotiva.org.mk/museum-of-women-stories-publication/

Публикацијата насловена „Музеј на женски приказни“ го заокружува три-годишниот (2014/2016) уметничко-истражувачки проект на ко-авторките Искра Гешоска, Христина Иваноска, Виолета Качакова и Биљана Тануровска-Ќулавковски, кој се бави со историската и современа улога на жените во поширокиот социо-политички контекст во земјата.

Проектот“ произлезе од идејата да се истражи, согледа и (ре)афирмира улогата на жената во општествено-политичкиот, социјалниот и семејниот контекст преку исчитување на културните значења, симболи, асоцијации, задскриени зад историските факти, од првата половина на 20-тиот век во Битола, Прилеп и Крушево со околијата на Пелагонискиот регион.

Симптоми на општеството

Надворешни активности | Христина Иваноска и Јане Чаловски | Изложба “Symptoms of Society”| Курирана од Аленка Грегорич а во организација на Градската галерија од Љубљана | Guangdong Museum of Art во Кина, 27-ми мај – 8-ми јуни 2017.

Христина Иваноска и Јане Чаловски со нивното заедничко дело „Музејот на модерна уметност на Оскар Хансен“ учествуваат на групната изложба “Symptoms of Society” курирана од Аленка Грегорич а во организација на Градската галерија од Љубљана, која се отвори на 26 мај во Guangdong Museum of Art во Кина. Изложбата ќе трае од 27 мај до 8 јули, 2017 година. Во фокусот на изложбата се дела од различни генерации, земји и медиумите. Во текот на подготовката на изложбата се развила поголема група на теми кои се однесуваат на бројни прашања на современото општество како: градот и урбаниот развој, националните ликовни истории, „заедничките“ уметнички системи и историја, територии итн.

Презентации на Христина Иваноска во Интернационалното училиште НОВА

Надворешни активности | Христина Иваноска | презентации во Интернационалното основно училиште НОВА | Скопје, 23-ти мај 2017

На 23 мај 2017 година, Христина Иваноска одржа две презентации на учениците од прво до четврто и од петто до осмо одделение во Интернационалното основно училиште НОВА во Скопје на покана на професорките Моника Десоска-Каргова и Ана Јосифовска. Иваноска зборуваше за својата дваесет годишна ликовна практика презентирајќи избор од своето индивидуално и колаборативно, со уметникот Јане Чаловски, богато уметничко творештво. Презентациите беа проследени со сесија на прашања и одговори каи предизвикаа голем интерес кај учениците.  

Проектен координатен систем

Надворешни активности | Проектен простор Прес ту егзит | Јованка Попова | Coordinate System Project | во организација на Butterbrot Cultural Project, Partizaning | Берлин, 14 - 22 мај, 2017.

Јованка Попова, програмски координатор на Прес ту егзит простор проектот учествуваше со презентација на програмските активности на Проектниот простор Прес ту егзит на LAB програмата во рамки на Coordinate System Project (14-19 мај). Во текот на програмските активности уметници, активисти и урбани истражувачи работеа заеднички со цел заедничко вмрежување и подготовка на идни активности.

Како уметноста преживува во време кога демократијата е уништена? Кои одговори може уметноста да ги понуди кога станува збор за присвојувањето на јавните места од страна на приватни претприемачи и тековните политики? Какви практики е потребно да се развијат? На кои начини уметничките практики излегуваат вон постоечките координати? Кои субверзивни стратегии треба да се спроведат?

Програмата на проектот која вклучува предавања, презентации, трибини и видео проекции, предвидува три тематските сесии со истражувачи, уметници и куратори од земјите од Централна и Источна Европа. Целта на истата е да овозможи претставување и проценка на моменталната состојба на прашања кои се однесуваат на поврзаноста помеѓу уметничка интеракција и урбаните јавни простори.