Високообразовните институции за уметност, дизајн и музика како идни "Европски универзитети"

Предавања и презентациски | Високообразовните институции за уметност, дизајн и музика како идни "Европски универзитети"? Формати на иновативни соработки и тематски мостови "| Презентација на Јане Чаловски | Организирана од: DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst / German Academic Exchange Service |  Film University Babelsberg KONRAD WOLF, Потсдам | 18 - 20 февруари 2019 година

Учество на Јане Чаловски (Проектен простор Прес ту егзит) и Гордана Вренцоска (Европски универзитет, Скопје) како претставник на Северна Македонија на конференција која имаше за цел да поттикне прашања за тоа како би можела да изгледа специфичната европска природа на креативните и уметнички школи во Европа и како истото може да се спроведе преку структурирани вмрежувања.

За кураторските и уметнички методологии / CrossSections

Предавања и презентации | CrossSections: За кураторските и уметнички методологии| Презентација на Јане Чаловски | Konstfack - University of Arts, Crafts and Design, Стокхолм | 28 јануари - 1 февруари 2019 година

Презентација на Heba Y. Amin, Јане Чаловски, филмски проекции на Basak Senova, и дискусија водена од Björn Norberg  како дел од Konstfack Истражувачка недела 2019.

Презентација на Јане Чаловски на истражувачкиот проект "Недисциплиниран архив / поранешен град" на истражувачката недела 2019 на Констфак, во рамки на сесијата посветена на Кураторските и уметничките методологии во контекст на CrossSections - интердисциплинарнaта платформа, се однесува на размисли за уметничко истражување, дијалозите и продукцијата што се одразува на "процесот" во форма на отворен формат, со цел да се артикулираат критички реакции на политичките, економските и социјалните нарушувања со кои се соочуваме денес.

Друга Унгарија, друга Македонија? Критичка рурална уметност и субалтерна контрајавност

 

Недисциплинирани форми на знаење |  Кураторска резиденција |  Презентација на Каталин Ердоди |  Музеј на современата уметност Скопје |  13 декември 2018, 18 часот 

 

„Руралното не е ново. Руралното не е статично. Руралното не исчезнува. (...) Руралното е мноштво и е динамично, може да е поврзано или одделно од географијата, може да биде ментална рамка, одредена практика или заеднички идентитет. Тоа е заеднички поим кој не е прецизен. (...) Стремиме да ја преиспитуваме културната хегемонија на урбаното и заговараме, правејќи простор и време за да го разбереме руралното како место на и за културна продукција.“ Kathrin Böhm/Wapke Feenstra, Myvillages

CrossSections | Башак Шенова

Недисциплинирани форми на знаење |  Интернационален симпозиум „Кураторски размени“ |  Презентација на Башак Шенова |  Музеј на современата уметност Скопје |  5 декември 2018, 20 часот

На 5 декември (среда), со почеток во 20.00 часот во Музејот на современата уметност во Скопје, ќе се одржи презентација и разговор со Башак Шенова, кураторка и дизајнерка.

Во скопје таа ќе го претстави проектот Crossections, интердисциплинарна платформа за уметничките истражувања, дијалозите и продукцијата. Во текот на три години (2017-2019), со учество на 19 уметници, овој проект планира соработка со научници, уметници и културни работници, одржувајќи групни и јавни состаноци, работилници, изложби, претстави и разговори ќе се одржат во Виена, Хелсинки и Стокхолм.